چگونگی تبدیل سنگ لوح شکسته با سنگ لوح جدید

بدون تردید سنگ لوح یکی از سنگ های مقاوم و با دوام برای استفاده به عنوان سنگ کف می باشد اما این سنگ نیز ممکن است پس از مدتی و بر اثر برخی اتفاقات دچار خرابی شده و یا بخشی از آن خرد شده و بشکند و آن قطعه ای که شکسته یا آسیب دیده است نیاز به تعویض داشته باشد. تبدیل سنگ لوح شکسته یا آسیب دیده با اسلیت سالم به راحتی انجام می شود به همین دلیل در این مطلب نحوه تعویض این سنگ را به صورت گام به گام شرح خواهیم داد.

  • قبل از اقدام برای تعویض سنگ نیاز است که مواد و وسایل لازم و مورد نیاز برای این کار تهیه گردند. عینک ایمنی، کاردک، تیشه، آچار، ماله شیار دار، چکش، تیغه ابزار کار، ملات، چکش پلاستیکی، سطل، گروت، اسفنج، گروت سنگ و چسب، فاصله نگه دار میان سنگ ها، سنگ لوح جدید هم اندازه با سنگ آسیب دیده و خراب و همچنین سطل، برخی از وسایل مورد نیاز برای تعویض سنگ لوح می باشند.
اسلیت | تبدیل سنگ لوح شکسته با سنگ لوح جدید

اسلیت | تبدیل سنگ لوح شکسته با سنگ لوح جدید

  • پس از تهیه وسایل، نخستین مرحله این است که گروت موجود در درز میان سنگ لوح برداشته شود. این کار لازم است به آرامی و به دقت و با استفاده از تیغه کار انجام گیرد تا سنگ و کاشی هایی که در اطراف سنگ آسیب دیده قرار دارند صدمه نبیند (سنگ لوح به راحتی خش پذیر می باشد).

گفته شده درزها باید به گونه ای خالی شوند که عمق درز کاملا دیده شود.

  • حال که درزها از گروت خالی شدند می بایست با استفاده از چکش و تیشه سوراخ هایی را بر روی سطح سنگ ایجاد کرد این عمل باعث می شود سنگ ترک بردارد و بشکند (استفاده از عینک ایمنی برای آسیب ندیدن و پرش خرده سنگ ها ضروری است).

پس از خرد شدن سنگ آسیب دیده لازم است تکه سنگ ها از سطح جدا شوند. برای این کار می توان نوک تیشه را به شکل اهرام در بین ترک های ایجاد شده قرار داد و آن قسمت از سنگ را به سمت بالا کشید و جدا کرد (در این کار دقت شود تا لایه زیرین و بستر کار صدمه نبیند).

  • بعد از آنکه هیچ تکه سنگی باقی نماند لازم است با استفاده از کاردک چسب سنگ قدیمی کار شده از بستر کاملا جدا گردد. اگر که پس از جدا کردن چسب مقداری از آن باقی مانده بود که نمی توان با کاردک و یا تیشه آن را جدا نمود لازم است که با استفاده از سمباده سطح کاملا از هر گونه چسب سنگ پاک شود و در نهایت سطحی صاف ایجاد گردد.

در پایان گرد و غبار ناشی از سمباده را می توان با جاروبرقی از سطح کار پاک نمود.

  • حال بستر سنگ برای نصب سنگ جدید و سالم آمده شده است برای شروع نصب نخست باید ملات و چسب بر اساس دستور العمل درج شده بر روی مواد، آماده شود. سطح پشت سنگ لوح با استفاده از کاردک شیار داری با استفاده از ملات آماده شده پوشانده می شود. (دقت شود جایی خالی باقی نمانده باشد.) سپس سنگ لوح آماده شده بر روی بستر قرار داده شده و محکم فشار داده می شود تا سطح سنگ با سنگ و کاشی های اطراف در یک تراز قرار بگیرد.

در این مرحله لازم است فاصله نگه دارها در چهار گوشه سنگ قرار بگیرند تا درزها در یک راستا و موازی با هم باشند.

  • برای تراز کردن کامل سنگ لازم است یک تخته چوبی به طول حداقل سه سنگ، به ارتفاع 5 و عرض 10 سانتی متر بر روی سنگ لوح کار شده قرار بگیرد و با استفاده از چکش پلاستیکی به آرامی بر روی تخته چوب ضربه زد.
  • اکنون سنگ هم تراز با دیگر سنگ ها شده است. (برای اطمینان می توان از تراز سنج کمک گرفت) و زمان آن رسیده که سطح سنگ و درزها از گروت اضافه پاک گردد. برای برداشتن گروت اضافی درزها می توان از آچار نوک تیز کمک گرفت و سطح سنگ را نیز با پارچه ای نرم تمیز کرد.

فاصله نگهدار بین سنگ های لوح نیز در این مرحله از چهار گوشه سنگ لوح جدید برداشته می شود و بیست و چهار ساعت زمان داده می شود تا چسب و ملات سنگ خشک شود.

  • بعد از یک شبانه روز نوبت به درز گیری می رسد. در این مرحله باید ملات یا گروت آماده شده را با کاردکی که تیغه آن باریک است به طور مستقیم در درزها قرار داده و به داخل فشار داد تا به خوبی در درزها جای بگیرد.

در این مرحله می توان با اسفنج و آب سطح را تمیز نمود.

  • آخرین مرحله این است که پس از گذشت یک روز سطح کار کاملا شسته شود و پس از خشک شدن با سیلر پوشانده شود.

منبع: مجموعه سنگ ارباب

99 پاسخ

دیدگاه ها غیر فعال است.