نوشته‌ها

تخلخل سنگ

تخلخل سنگ | آشنایی با اصطلاحات صنعت سنگ

تخلخل (Porosity) یکی از واژه های تخصصی و پر کاربرد در صنعت سنگ است؛ همچنین این لغت به معنای فاصله مولکولی در اشیاء و یا نسبت نفوذ پذیری هست، در سنگ های طبیعی و همچنین مصنوعی وجود دارد که میزان آن ممکن است در برخی از سنگ ها زیاد (همچون تراورتن) و در برخی دیگر (نظیر گرانیت) کم باشد.

تخلخل سنگ

تخلخل سنگ می تواند مفید و مضر باشد، در واقع مفید و مضر بودن تخلخل به مکانی که سنگ قرار می گیرد (فضاهای بیرونی یا درونی)، شرایط جوی و … بستگی دارد به طور مثال اگر که قرار است سنگی همانند تراورتن در نما و فضای خارجی استفاده گردد تخلخل مهم ترین ویژگی مورد بررسی است و هر چه این مقدار بیشتر باشد بهتر خواهد بود زیرا درز ها و راه های نفوذ باعث می شوند که ملات سنگ را بهتر و محکم تر نگاه دارد.

تخلخل نسبت نفوذ پذیری سنگ زمانی مضر و نامفید است که آن سنگ به عنوان سنگ فرش بخش بیرونی استفاده گردد.

تخلخل سنگ

تخلخل سنگ

این کار باعث می شود در فصلی مثل زمستان که هم باران زیاد است و هم هوا سرد و امکان یخبندان وجود داشته باشد آب به داخل سنگ نفوذ کند و در اثر سردی هوا یخ بزند و پس از مدتی سنگ کف ترک بردارد.

منبع: مجموعه سنگ ارباب