نوشته‌ها

فلیم سنگ | اصطلاحات صنعت سنگ

فلیم سنگ | آشنایی با اصطلاحات صنعت سنگ

فلیم (FLAMED) یا آتش خور کردن سنگ یکی از انواع پرداخت های موجود بر روی سنگ است. همانطور که از نام آن پیدا است از آتش و حرارت زیاد برای پرداخت نهایی سنگ استفاده می کنند.

فلیم سنگ | اصطلاحات صنعت سنگ

فلیم سنگ | اصطلاحات صنعت سنگ

این کار سبب می گردد رویه سنگ همانند سنگ های هوازده طبیعی شود. در واقع دمیده شدن شعله آتش به سطح سنگ، رویه را منبسط کرده و باعث می شود لایه نازکی از سنگ جدا گردد (سطح سنگ پوسته پوسته شود) و سنگ ظاهری شبیه به سنگ های زبر پیدا کند.

این فرآیند که یکی از مراحل انتهایی فرآوری سنگ است، فرآیندی سطحی است و معمولا برای کم کردن لغزش سنگ کف به خصوص در فضاهای بیرونی کاربرد دارد.

گفته می شود فلیم کردن سنگ بر روی سنگ های گرانیتی به خوبی انجام می گیرد.

نحوه آتش خور کردن سنگ

بعد از آن که کوپ سنگ از معدن به کارخانه سنگ منتقل می شود با استفاده از دستگاه برش به ابعاد مختلفی چون اسلب و تایل بریده می شود. پس از برش عمدتا فلیم کردن یا آتش خور کردن سنگ انجام می گیرد.

برای آتش خور کردن سنگ شعله اکسیژن – استایلن یا اکسیژن – پروپان با حرارت حدودی 3500 درجه سانتی گراد و در زاویه 45 درجه به سطح سنگ دمیده می شود. این کار ممکن است به صورت دستی و یا با دستگاه های مخصوص همچون هوا برش که در فاصله معین و مشخصی از سنگ قرار دارد، انجام شود.

فلیم سنگ | آتش خور کردن سنگ

فلیم سنگ | آتش خور کردن سنگ

نکته ای قابل ذکر در این بخش این است که قبل از آتش خور کردن سنگ می بایست سازگاری و مناسب بودن آن و همچنین واکنش سنگ نسبت به آتش و حرارت مورد بررسی دقیق قرار گیرد زیرا بر روی هر سنگی نمی توان چنین پرداختی انجام داد.

معمولا سنگ های گرانیت و مرمر را می توان فلیم کرد در حالی که سنگ های آهک و ماسه سنگ ها را نمی توان آتش خور کرد و سطح آن ها آسیب جدی خواهد دید.

برای مراقبت از سطح فلیم شده لازم است که پس از انجام پرداخت بر روی سنگ، سطح آن را با لایه ای از سیلر پوشاند.

فلیم سنگ نصب شده ممکن است در اثر تغییرات جوی، آلودگی و تردد زیاد پس از مدتی از بین برود و سطح سنگ لغزنده گردد. برای ایجاد دوباره سطح زبر و خشن می توان از متخصصان این حوزه درخواست کرد تا برای انجام فلیم به محل مورد نظر آمده و با دستگاه های مخصوص دوباره سطح سنگ را زبر نمایند.

پس فلیم سنگ هم در کارخانه هم در محل پروژه سنگ قابل اجرا می باشد.

منبع: مجموعه سنگ ارباب