نوشته‌ها

جذب آب | اصطلاحات صنعت سنگ

جذب آب | آشنایی با اصطلاحات صنعت سنگ

ممکن است در هنگام خواندن خصوصیات یک سنگ به مقدار جذب آب آن سنگ نیز برخورده باشید و منظور و مفهوم دقیق آن را متوجه نشده باشید. منظور از مقدار جذب آب یک سنگ میزان آبی است که سنگ بر اساس درصد وزن خشک خود جذب می کند. در واقع براساس این مشخصه سنگ توانایی جذب بخار آب از هوا را دارد.

جذب آب | اصطلاحات صنعت سنگ

مقدار جذب آب سنگ که علاوه بر نوع و طبیعت خود سنگ به دمای هوا، رطوبت نسبی و مقدار تخلخل نیز بستگی دارد در سنگ های مختلف متفاوت است برخی جذب بالایی دارند و برخی دیگر ، از میزان جذب بسیار کمی برخوردار می باشند.
با بررسی سنگ های طبیعی موجود مشاهده شده که جذب در سنگ های آذرین بسیار پایین بوده و ماسه سنگ ها و سنگ های آهک مقدار جذب مشخص و تعیین شده ای ندارند و مقادیر مختلفی را دارا هستند.

قابلیت جذب آب، معیاری برای تشخیص کیفیت سنگ ها

اما در کل باید توجه داشت که برای سنگ ساختمانی مورد استفاده در بخش های داخلی بنا همچون آشپزخانه، سرویس های بهداشی می بایست مقدار جذب آب کم باشد زیرا مقدار پایین این ویژگی از لکه شدن سنگ جلوگیری می کند و پوسیدگی و خوردگی سنگ را کمتر کرده و عمر و دوام سنگ را افزایش می دهد.

گفته می شود از سنگ هایی با جذب بالا در مکان هایی که در معرض آب و هوای سرد هستند بهتر است استفاده نشود به این دلیل که داخل سنگ یخ زدگی ایجاد می شود و این امر باعث انبساط درونی و در نهایت خرد شدن سنگ می شود.

"<yoastmark

نکته ی مهمی که باید به آن توجه شود ارتباط جذب آب با میزان تخلخل یک سنگ است، ممکن است که اینگونه تصور شود که هر چه درز و فضای خالی در سنگ بیشتر باشد (تخلخل زیاد) میزان جذب توسط آن سنگ نیز بیشتر خواهد بود در حالی که این چنین نیست و رابطه مستقیمی بین این دو به طور کلی وجود ندارد و در برخی از سنگ ها اگر چه میزان تخلخل بالا بوده اما مشاهده شده که جذب آن سنگ پایین می باشد.

منبع: مجموعه سنگ ارباب

تخلخل سنگ

تخلخل سنگ | آشنایی با اصطلاحات صنعت سنگ

تخلخل (Porosity) یکی از واژه های تخصصی و پر کاربرد در صنعت سنگ است؛ همچنین این لغت به معنای فاصله مولکولی در اشیاء و یا نسبت نفوذ پذیری هست، در سنگ های طبیعی و همچنین مصنوعی وجود دارد که میزان آن ممکن است در برخی از سنگ ها زیاد (همچون تراورتن) و در برخی دیگر (نظیر گرانیت) کم باشد.

تخلخل سنگ

تخلخل سنگ می تواند مفید و مضر باشد، در واقع مفید و مضر بودن تخلخل به مکانی که سنگ قرار می گیرد (فضاهای بیرونی یا درونی)، شرایط جوی و … بستگی دارد به طور مثال اگر که قرار است سنگی همانند تراورتن در نما و فضای خارجی استفاده گردد تخلخل مهم ترین ویژگی مورد بررسی است و هر چه این مقدار بیشتر باشد بهتر خواهد بود زیرا درز ها و راه های نفوذ باعث می شوند که ملات سنگ را بهتر و محکم تر نگاه دارد.

تخلخل نسبت نفوذ پذیری سنگ زمانی مضر و نامفید است که آن سنگ به عنوان سنگ فرش بخش بیرونی استفاده گردد.

تخلخل سنگ

تخلخل سنگ

این کار باعث می شود در فصلی مثل زمستان که هم باران زیاد است و هم هوا سرد و امکان یخبندان وجود داشته باشد آب به داخل سنگ نفوذ کند و در اثر سردی هوا یخ بزند و پس از مدتی سنگ کف ترک بردارد.

منبع: مجموعه سنگ ارباب